Slice of Life

Kimi ni Todoke

ဇာတ္လမ္းေလးကေတာ့အရမ္းရိုးရွင္းပါတယ္။ခုရိုႏုမာဆာဝါကို(Kuro

Ano Hana

ငယ္ဘဝေတြကအမွတ္တရေတြေပ်ာ္ရႊင္စရာေတြဆိုတာတခါတေလကလက္ရွိအခ်ိန